Στους χειμωνιάτικους ουρανούς θα βλέπω πάντα ήλιο...